Wij beschermen uw levensfeer
Uw levensfeer

Bij de verwerking van de gegevens wordt uw persoonlijke levenssfeer beschermd, conform de Belgische wet van 8 december 1992 (privacywet).

Bescherming van de privacy van onze relaties is zeer belangrijk voor ons. Klantgegevens worden vertrouwelijk behandelt. Voor zover er op ons wettelijke of andere regels inzake privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Wij zijn ter bescherming van uw gegevens officieel aangemeld bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer onder het nummer HM 2.000.487. Zie ook http://www.privacy.fgov.be

Wij beperken de registratie van uw gegevens tot het registreren van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Informatie door ons verzameld, wordt gebruikt om de bestelling te verwerken en uw volgende winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken.

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet gebruikt voor promotionele activiteiten, direct marketing of beschikbaar gesteld aan derden, tenzij we daar wettelijk toe worden gedwongen.

U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgegeven uw naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en een afschrift of kopy van uw identiteits documenten, inzage krijgen in uw gegevens welke bij ons geregistreerd staan. Deze kunnen indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als deze gegevens onjuist blijken, de registratie ervan het doel van deze registratie niet dient of indien de registratie in strijd is met enig wettelijk voorschrift ter zake.

Onze website kunt u anoniem bezoeken. Wij leggen geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van onze bezoekers. Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere middelen. We behouden ons wel het recht voor om uw IP adres te registreren. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om het bezoek en het gebruik van onze site te evalueren.

Verantwoordelijk voor de gegevens-verwerking is :

Norbert Van Acker, Zaakvoerder van Nimf NV